Fréttir Myndir Gullkorn Gyssurar Þjóðargersemi Sigm Und-ur Ýmislegt Könnunin Fréttabréf Samband
Fréttir Myndir Gullkorn Gyssurar Þjóðargersemi Sigm Und-ur Ýmislegt Könnunin Fréttabréf Samband
Loka valmynd

ESB ráðherrann


Uppljóstrun: Nýi stjórnarsáttmálinn Grundvöllur samstarfsins


Samkvæmt hóflega bjartsýnum heimildum var í öllum meginatriðum gengið frá nýja stjórnarsáttmálanum síðdegis í dag (föstudag) og tók Bjarni Benediktsson eina eintakið með sér heim til yfirlestrar yfir helgina.

Til vonar og vara sendi hann þó sjálfum sér sáttmálann fyrst í tölvupósti og fyrir slysni barst afrit til Gys.is, sem birtist hér fyrir neðan. Með fylgdi mynd af ESB-ráðherranum, en embætti ESB-ráðherra er nýtt og verður greinilega þýðingarmikið.STJÓRNARSÁTTMÁLI

1. grein.
Grundvöllur samstarfsins.
Ríkisstjórnina mynda Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Vinstri hreyfingin grænt framboð. Ráðherrafjöldi Framsóknarflokks og VG skal reiknaður af lærðum stærðfræðingum, sem kunna að telja á fingrum sér.

2. grein
Ráðherrafjöldi hvers flokks.
Við útreikning samkvæmt 1. grein var fyrst talinn einn ráðherra og kom hann í hlut VG. Næsta tala á eftir einum reyndist vera talan tveir og fær Framsóknarflokkurinn því tvo ráðherra. Sjálfstæðisflokkurinn sættir sig við að fá aðeins þá ráðherrastóla sem eftir eru að þessum útreikningunum loknum, enda búið að semja um reiknireglurnar fyrirfram.

3. grein
Einstakir ráðherrar og hlutverk þeirra.

3-1)
Forsætisráðherra verður Katrín Jakobsdóttir. Hlutverk forsætisráðherra er að boða ríkisstjórnarfundi að fengnum tilmælum og skriflegu umboði banka- og peningamálaráðherra. Forsætisráðherra er ennfremur heimilt að sitja upphaf ríkisstjórnarfunda meðan myndir eru teknar.

3-2)
Banka- og peningamálaráðherra verður Bjarni Benediktsson. Verksvið sitt ákveður ráðherrann sjálfur, en á honum hvílir þó sú skylda að fjarlægja alla peninga úr bönkunum og telja þá nákvæmlega. Við talninguna skal ráðherrann beita hinni almennt viðteknu reiknireglu: Einn fyrir ríkið, einn fyrir mig og einn fyrir pabba, einn fyrir ríkið, tveir fyrir mig og þrír fyrir pabba o.s.frv.

3-3)
Húsdýraheilbrigðisráðherra verður Sigurður Ingi Jóhannsson með aðsetur og verksvið í Húsdýragarðinum. Teljist brýn nauðsyn að boða hann á ríkisstjórnarfund, skal hann baðaður fyrst.

3-4)
Grísageldingaráðherra verður Ásmundur Einar Daðason. Ráðherraembættinu fylgir einkaleyfi til innflutnings og sölu á geldingartöngum. Framkvæmi ráðherrann geldingar sjálfur, skal hann undirgangast skoðun lærðs dýralæknis í Húsdýragarðinum strax að verki loknu og þannig gengið úr skugga um að ráðherrann sé sjálfur óskaddaður.

3-5)
Útlendingamálaráðherra verður Ásmundur Friðriksson. Ráðherraembættinu fylgir skilyrðislaus réttur til að vísa öllum útlendingum tafarlaust úr landi, nema viðkomandi útlendingur reynist annaðhvort vera eiginkona forseta Íslands eða eiginkona fyrrverandi forseta Íslands. Það heyrir undir ríkislögreglustjóra að hafa gætur á ráðherranum ef Donald Trump skyldi koma í opinbera heimsókn til landsins.

3-6)
Áfengismálaráðherra verður Vilhjálmur Árnason. Embættinu fylgir einkaréttur til sölu áfengis í búðum.Til að uppfylla skilyrði um frjálsan markað verður réttur til að selja áfengi kvótasettur, boðinn út og seldur hæstbjóðendum. Endurgjald fyrir áfengiskvóta rennur í auðlindasjóð ráðherrans sjálfs og er skattfrjálst.

3-7)
Sjúklingamálaráðherra verður Guðlaugur Þór Þórðarson. Til að taka af öll tvímæli um ótvíræða hæfni ráðherrans til að gegna embættinu, skal honum haldið á lífi út kjörtímabilið.

3-8)
Jafnréttismálaráðherra verður Brynjar Níelsson. Embættinu fylgir skýlaust jafnrétti til að kyssa þingkonur VG hvenær sem ráðherranum þóknast. En gæta skal hann tungu sinnar - sérstaklega á Facebook.

3-9)
ESB-ráðherra verður Jón Sigurðsson. Ráðherrann hefur aðsetur á Austurvelli, þar sem þegar hefur verið reistur undir hann stallur. Ekki verður gengið í ESB á kjörtímabilinu nema ESB-ráðherrann gangi fremstur.

3-10)
Hraðbrautaráðherra verður Jón Gunnarsson. Embættinu fylgja skilyrðslaus réttindi til að leggja vegatolla á veginn yfir Hellisheiði eystri, vegi í Árneshreppi á Ströndum og aðrar ámóta fjölfarnar þjóðbrautir. Hins vegar hvílir eftirlitsskylda á ríkislögreglustjóra varðandi hugsanlega lagningu mislægra gatnamóta inni í Hallgrímskirkju.

3-11)
Fréttamálaráðherra verður Páll Magnússon. Mynd af ráðherranum skal daglega birtast í sjónvarpi og rödd hans spiluð af segulbandi: „Ég hef einfaldan smekk. Ég vel aðeins það besta. Óhreinu fötin af Bjarna.“ Embættinu fylgja ekki réttindi til að sitja ríkisstjórnarfundi nema við myndatökur. 

4. grein
Alþingi
Forseti Alþingis verður Steingrímur J. Sigfússon og skal hann ekki vakinn nema nauðsyn krefji.

5. grein
Málefni

Við myndun þessarar ríkisstjórnar hefur því miður ekki náðst samkomulag um öll kosningaloforð allra þeirra flokka sem að stjórninni standa. Þannig var í endanlegu samkomulagi flokkanna fallið frá áformum Sjálfstæðisflokksins um 100 þúsund króna hækkun frítekjumarks fyrir aldraða, hætt við margítrekuð fyrirheit sjálfstæðismanna um námslaun í stað námslána og loforð flokksins um lækkun skatta á lægstu laun úr 36,94% í 35%, varð því miður einnig að víkja.


Fyrir hönd ríkisstjórnarflokkanna

x
________________________________
(forsætisráðherra)

X
________________________________
BANKA- OG PENINGAMÁLARÁÐHERRA

x
________________________________
(húsdýraheilbrigðisráðherra)
Eldhúsdagsdansinn


Fara efst á síðu